Cart 0
 
IMG-3597.JPG
 

Lærelabber

Leap Learning har utviklet utdanningsapper for grunnleggende ferdigheter i begreper, kritisk tenkning, lese- og skriveopplæring og matematikk.

Vårt hovedfokus er at mestring gir læringsglede for alle barn, og vi har i flere år arbeidet med å utvikle og fremme teknologi i kombinasjon med konkreter. Resultatet er en fargerik Leap Learning Lab hvor alle barn kan lære på sitt nivå og i sitt tempo. Det er et veldig inspirerende sted å være og lære, hvor alle læremålene er ferdig visualisert.

Vår metode er utviklet til bruk i ordinær opplæring i barneskolen, og for elever med behov for spesialundervisning for å styrke lese-, skrive og matematikkferdighetene. Leap Learning Lab egner seg også godt egnet for barnehagebarn, for eksempel som del av opplegget for førskolegruppen.

Leap Learning Lab skaper et trygt, motiverende og godt læringsmiljø for barna. De blir introdusert til grunnleggende ferdigheter som logikk og konsepter før de starter med dedikerte leseferdighets- eller matematikkapper.

Leap Learning Lab er en toppmoderne og kostnadseffektiv plug-and-play-løsning.

Ved å starte ved første stasjon, Logikk og konsepter, vil barna utvikle ferdighetene til å lære å lære. Stasjonene er laget slik at alle barn føler at de mestrer noe. Noen for første gang. Barna Hvordan fungerer Leap Learning Lab?

Lærelab'en er utviklet for at barna skal kunne bevege seg mellom de enkelte stasjonene og variere mellom å bruke appene og å gjøre praktiske oppgaver. På denne måten kan de lære i sitt eget tempo og i henhold til sitt eget nivå. Ved å starte ved første stasjon, Logikk og begreper, vil barna først lære hvordan de skal lære. Stasjonene er laget slik at alle barn føler at de mestrer noe - noen for aller første gang. Også barn som har spesielle utfordringer, eller ligger bak normal progresjon, kan bruke lærelab'en til å identifisere hull og lukke disse slik at de kan gå videre på veien mot for eksempel å knekke lesekoden.

 

Presentasjonsvideo av Lærelab-konseptet

 
 

Lese-labber

 

Leselabben er et rom med ni fargerike stasjoner, hvor hver stasjon representerer et område innen lese- og skriveopplæringen. Leselabben har følgende ni stasjoner:

 

1. Logikk
2. Bokstavlyder
3. Lytte til historier
4. Bokstavformer
5. Skrive

6. Stave
7. Ord
8. Setninger og
leseforståelse
9. Lese historier

 
 
 

Matte-labber

I tillegg til lese-labber har vi også utviklet matte-labber. Som lese-labben, er også matte-labben delt inn i fargerike stasjoner, hvor hver stasjon representerer et område innen matematikk. De åtte stasjonene på våre matte-labber er følgende:

 

5. Multiplikasjon & Divisjon
6. Mål
7. Konsepter
8. Miks-matte & Tekst-oppgaver

1. Logikk
2. Tall
3. Addisjon
4. Subtraksjon

 

Progressiv læring

steps.png