App-tips uke 35

Ukens app-tips for norsk, matematikk og engelsk.

Ukens tema:

Norsk: Rimord
Matematikk: Tier-vennene
Engelsk: Read the numbers


Match rimord

Match rimord

I Match rimord er formålet å identifisere ord som rimer. Hvert brett har 10 oppgaver, og hver oppgave har 3 par med rimord. Spilleren skal dra en linje mellom de hvite prikkene for å matche rimordene.


Regnbue

Regnbue

Regnbue er en fin app for å øve på tier-vennene. Tier-vennene er plassert i samme fargen på regnbuen og hjelper eleven til å løse regnestykket som står under. Her skal spilleren dra det riktige tallet på plass til boksen med “?”.Engelsk (read the numbers)

Find Number In Line

https://webapps.leaplearning.no/en/numbers/find-number-in-line/

Find Number In Line

Find Number In Line

I Find Number In Line skal spilleren finne tallordet i linjen under tallet. Dra fingeren over bokstavene for å markere tallordet. Man kan høre uttalelsen av tallet ved å trykke på tallet, samt etter at tallet er markert i linjen. Det er britisk uttale.


Leap Learnings app-utvalg

Skjermbilde 2019-08-20 11.32.07.png

Visste du at…

…Leap Learning har 100 apper for grunnleggende matematikk?