App-tips uke 36

Ukens app-tips for norsk, matematikk og engelsk.

Ukens tema:

Norsk: Spørreord
Matematikk: Regne med tiere og enere
Engelsk: My name and age


Spørsmål

Spørsmål

I Spørsmål skal man velge riktig spørreord til setningen. I hver oppgave er det tre alternativer, hvor bare ett er riktig. Trykk på spørreordene for å høre lyden. I innstillingene kan man slå på repetisjon av setningen. Da blir setningen spilt av ord for ord, hvor ordene utheves etterhvert som de spilles av.


Matematikk (regne med tiere og enere):

Fargelegg regnestykket

https://webapps.leaplearning.no/no/addition/colour-addition-2/

Fargelegg regnestykket

Fargelegg regnestykket

Fargelegg regnestykket er en fin app for å introdusere elevene til å regne med tiere og enere. Her skal man fargelegge regnestykker på formen 10 + x, som vist i bildet (10 + 6). Når man tror man har gjort det riktig, trykker man på “sjekk”-knappen for å kontrollere.Engelsk (my name and age)

Mariama and Mousa (s. 1-7)

https://webapps.leaplearning.no/en/reading-stories/mariama-and-mousa/

Mariama and Mousa

Mariama and Mousa

I denne appen følger vi en enkel dialog mellom de gambiske barna Mariama og Mousa. De presenterer seg og forteller hvor gamle de er. Trykk på høyttalerne i snakkeboblene for å spille av setningene. I innstillingene kan man velge om lyden skal spilles av ord for ord istedenfor. Da fremheves ordene etterhvert som de spilles av. Det er britisk uttale.


Leap Launcher

webapps.gif

Visste du at…

…Leap Learning har utviklet en egen launcher-app* for Android?

*En launcher er appen som kontrollerer layouten på hjem-skjermen på en Android-enhet.