App-tips uke 37

Ukens app-tips for norsk, matematikk og engelsk.

Ukens tema:

Norsk: Finn fakta ved bruk av spørreord
Matematikk: Regne i tallinje
Engelsk: Colours


Leseforståelse

Leseforståelse

I Leseforståelse skal man lese en tekst og svare på et spørsmål knyttet til teksten. Man får tre svaralternativer, men kun ett er riktig. Dra det riktige svaralternativet til den tomme boksen. Trykk på høyttaleren for å høre teksten, og trykk på svaralternativene for å høre dem. Det er bevisst ikke lyd på selve spørsmålet


Tallinje Multiplikasjon

Tallinje Multiplikasjon

I Tallinje Multiplikasjon øves det på å plassere tallene etter hverandre i stigende rekkefølge. For hver oppgave er det lik “avstand” mellom hvert tall. I bildet over må eleven addere 2 til hvert tall for å finne det neste. Man kan trykke på tallene for å høre lyden, og lyden spilles også av når tallene plasseres i tallinjen. Lyden kan om ønskelig slås av i innstillingene.


Compare Colour

Compare Colour

I Compare Colour skal man dra den riktige fargen til det riktige kortet. Det er lyd på ordene, men denne kan slås av i innstillingene. Lyden blir også repetert når begge fargene er plassert korrekt. Det er britisk uttale.


lab15002.jpeg

Visste du at…

…Lærelabbene våre er i bruk i mer enn 15 land?