App-tips uke 39

Ukens app-tips for norsk, matematikk og engelsk.

Ukens tema:

Norsk: Høyfrekvente ord
Matematikk: Subtraksjon
Engelsk: Fruits and berries


Norsk (Høyfrekvente ord):

Hurtigleseren

https://webapps.leaplearning.no/no/words/fast-reader/

Hurtigleseren

I Hurtigleseren er målet å identifisere så mange høyfrekvente ord som mulig på et gitt tidsintervall. På nivå 1 har man 15 sekunder, og på nivå 2 har man 30 sekunder, 45 sekunder på nivå 3 osv. Lyden av et ord spilles av, og så skal spilleren trykke på det ordet hen hører. Her kan man konkurrere med seg selv eller en med elev om å klare flest mulig ord i løpet av tiden til rådighet.


Matematikk (Subtraksjon ):

Subtrahere under hverandre

https://webapps.leaplearning.no/no/subtraction/sub-under-each-other/

Subtrahere under hverandre

Subtrahere under hverandre

Subtrahere under hverandre er en god app for å øve på subtraksjon. Her lærer man også å låne tiere av nabosifferet.


Engelsk (Fruits and berries):

Rooms and concepts (siste nivå)

https://webapps.leaplearning.no/en/words/rooms-and-concepts/

Rooms and concepts

Rooms and concepts

I Rooms and concepts skal man lese ordet og deretter trykke på riktig gjenstand i bildet. Lyden blir spilt av når man trykker på rett sted. Man kan også velge å sette lyd på ordet, slik at man hører ordet når man trykker på det. Det er britisk uttale.

Denne appen har 26 brett. Det er det siste brettet som er vist her.


lab15002.jpeg

Visste du at…

…Lærelabbene våre er i bruk i mer enn 15 land?